Vyjádření k existenci sítí

O nás » Vyjádření k existenci sítí

HELIOS MB s.r.o. je vlastníkem a správcem podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) na území města Liberce a Mladé Boleslavi. V těchto regionech zajišťuje výstavbu nových tras PVSEK, údržbu a rozšiřování stávajících tras. K průběhům těchto tras vydává vyjádření o existenci. Vyjádření jsou zpoplatněna - viz ceník.

O vyjádření je možno zažádat mailem na adresu info@heliosmb.cz (do žádosti prosíme uvést název akce, na kterou bude vyjádření vystaveno, zákres do mapy s vyznačením plánované stavby/oblasti výstavby, údaje o žadateli - název/jméno, adresa, IČO). Vyjádření následně bude odesláno na uvedenou mailovou adresu nebo na poštovní adresu prostřednictvím České pošty. Způsob doručení zvolí žadatel.

nahoru
© 2016 Helios MB s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobilo: Cliquo